Tehnologije u upotrebi - FleetLink i HATCON

Industrija građevinskih mašina trenutno prolazi kroz tehnološku revoluciju. Način rada građevinskih mašina, kao i način proizvodnje će se zauvek promeniti.

Za ovaj proces je najviše zaslužna digitalizacija. Neverovatna količina podataka je dostupna i pomaže da se unapredi svaki proces rada na gradilištu.

Atlas Copco i Epiroc građevinske mašine ne zaostaju za tim procesom. Razvili su dve značajne aplikacije, FleetLink i HATCON. Te aplikacije možete da koristite i sa mašinama iz CP SRB Pneumatic portfolija.

Nova generacija mašina

Građevinske mašine se razvijaju neverovatnom brzinom. Ali, kada presečete digitalnu buku, nailazite na par ključnih pojmova koji se ponavljaju. To su automatizacija i optimizacija rada.

Rad u post-covid eri, a o kome smo pisali u novostima iz industrije za april, kao i u maju, jasno je da će se potreba za ljudskim radom smanjiti. Tražnja za specijalistima će porasti, jer će mašine preuzeti značajan deo manuelnog ljudskog rada

Zato, mašine nove generacije moraju da imaju dve ključne odlike. Mašine će imati mnogo više podataka koje ćemo moći da obrađujemo. Takođe, te informacije će se koristiti za veću autonomiju samih mašina.

Međutim, čak i najstručniji inženjeri imaju problem da pomognu drugima da vizualizuju ovo. Kao savremenici procesa, teško nam je da uhvatimo ideju završnog proizvoda. Ali, probajte da zamislite da je to građevinska mašina kojom ćete upravljati sa jednog uređaja i moći konstantno da poboljšavate njen rad.

Hajde da to još uprostimo i stavimo u sadašnji kontekst. Zamislite da imate hidraulični čekić ili mali kompresor na gradilištu. Ranije biste morali sve sami da podešavate i da vršite konstantan nadzor nad građevinskim mašinama.

Sa mašinama nove generacije, nakon što dovezete mašine na gradilište, ne morate da vršite nadzor na njima. Sa jednog uređaja možete menjati programe rada, upravljati mašinama i podešavati njihove performanse.

Pritom, sve o radu mašina možete pratiti sa tog uređaja. Možete rad mašina optimizovati tako što ćete menjati programe, menjati način rada i pratiti potrošnju.

Ovakav način rada su omogućile dve tehnologije, a to su Big data i IoT.

Big data i mašine

Big data koncept je standardizovan pristup obradi podataka za aplikacije i mašine. Ideja ovog koncept leži u tome da se koriste uređaji i metodologije za obradu velike količine podataka koje čovek ili pojedinačna mašina ne bi mogli da obrade.

U početku on nije imao primenu van informatičkih opita. Ubrzo, počeo je da se koristi u biznisu, a vremenom našao primenu i u samim mašinama.

Čitava prednost ovog koncepta je što možete da podesite različite uređaje da međusobno dele podatke. Na taj način vi dobijate izveštaj u realnom vremenu o potrošnji, pritisku, ili drugoj karakteristici mašine dok ona radi.

Primer toga je PACE sistem, koji služeći se ovim konceptom, programira i podešava protok vazduha u kompresoru. Postoje i drugi tipovi mašina koji rade na isti način.

U prvom koraku razvoja, ove mašine je bilo moguće povezati na jedan, konkretan izvor informacija. Sledeći korak je da se više mašina zajedno koristi i omogući zajedničko korišćenje u realnom vremenu.

IoT i autonomija mašina

Za to je neophodan IoT koncept. IoT ili Internet of Things, predstavlja mogućnost povezivanja uređaja na jednu mrežu i uređaj, odakle se upravlja tim uređajima.

Osnovni primer toga je upravljanje svim uređajima u jednoj kući. Tako, vi sa vašeg telefona upravljate televizorom, svetlom, računarom, frižiderom i brojilom. Sve što je vezano za ove uređaje možete da pratite sa telefona i pravite izmene u radu uređaja.

Upravo ovaj koncept je primenjen i na mašine. Tako, sada pomoću različitih aplikacija možete upravljati čitavim gradilištem sa jednog uređaja. Naravno, to nije upravljanje u smislu da na dugme pomerate bagere sa nastavcima i upravljate njima kao u video igrici.

Za sada su te mogućnosti sužene. Ali, osnovna funkcionalnost je prisutna. U ovom trenutku, ona je početak automatizacije budućnosti. Najveći iskorak koji je morao biti napravljen je mogućnost komuniciranja među mašinama.   

Interoperabilnost

Za to je bio neophodan nov koncept i razvoj interoperabilnosti.

Big data i IoT uređaji imaju osnovni zahtev da moraju da razmenjuju veliku količinu informacija. Problem sa ovim informacijama je u tome da mora da postoji stalan protok između uređaja različitog hardware-a i software-a.

Da to uprostimo, zamislite to na primeru da morate da imate konstatnu razmenu između telefona, frižidera i televizora. To nisu isti uređaji, ali da bi radili zajedno mora postojati neka vrsta platforme putem koje će se informacije razmenjivati.

I, ono što je još važnije, mora postojati mogućnost razmene informacija između mašina i uređaja. Ta sposobnost se naziva interoperabilnost.

Inteoperabilnost je preduslov za bilo koji vid inovacija koje uključuju mašine koje koriste digitalizaciju. Kada su sve ovo pokrili, Atlas Copco i Epiroc su bili spremni za svoje aplikacije nove generacije.

Atlas Copco i Epiroc inovacije

Atlas Copco i Epiroc koriste ove tehnologije za razvoj sopstvenih aplikacija za rad. Te aplikacije se zovu FleetLink (Atlas Copco) i HATCON (Epiroc).

Suštinski, one imaju istu namenu, ali se razlikuju po tome za koju vrstu mašina služe. Pored osnovne razlike u brendu za koje su namenjene, ove aplikacije su zadužene da:

  • Kontrolišu rad mašine
  • Prate performanse mašina
  • Imaju uvid u potrošnju mašina
  • Upravljaju mašinama

Dodatna razlika je u mašinama koje upravljate putem aplikacija. FleetLink služi za upravljanje i praćenje mašina iz Atlas Copco portfolija, dok HATCON ima gotovu identičnu svrhu za mašine iz Epiroc portfolija.

Ipak, postoje i specifikacije na koje treba da obratite pažnju zarad bolje upotrebe ovih aplikacija.

FleetLink

FleetLink je aplikacija napravljena od strane Atlas Copco za upotrebu i rad na njihovim mašinama. Služi za kontrolu, praćenje i optimizaciju rada mašina kao i rada na gradilištu. Radi na većini mašina, a najčešće se koristi za kompresore.

Fleet link radi sa kompresorima i generatorima.

fleetlink tehnologije atlas copco

FleetLink pogodnosti

Glavne pogodnosti FleetLinka su nekoliko nivoa pretplata, preciznost podataka, kao i kompatibilnost sa starijim modelima mašina. Prilikom upotrebe FleetLink-a, dobijate kompletan uvid u vitalne metrike građevinske mašine.

Kada koristite FleetLink, smanjujete potrebu za servisiranjem kroz praćenje performansa u realnom vremenu. U mogućnosti ste da proverite količinu radnih sata, i utvrditi produktivnost mašine.

Za kraj možete i da pogledate kako se mašina ponaša u odnosu na ostale mašine u floti mašina.

FleetLink upotreba

FleetLink se upotrebljava na gradilištima i u bilo kojoj industrijskoj situaciji. Namenjen je inženjerima i radnicima sa osnovnim poznavanjem upravljanja mašinama.

Takođe, ova aplikacija se koristi i kada imate samo jednu Atlas Copco građevinsku mašinu, kao i kada ih imate više. Sam broj mašina ne utiče na analitiku niti mogućnosti aplikacije.

Razlog zašto ih ljudi koriste u vidu flote mašina, jeste da utvrde performanse i produktivnost zajedničkih mašina. Kada nadgledate flotu mašina, dobijate direktan uvid u to kako radi vaš portfolio mašina, pa ih možete menjati ili probati druge mašine.

FleetLink primena

FleetLink se koristi na sledeći način. Imate mašinu koja je priključena na ovaj sistem, i koja vam šalje podatke u realnom vremenu. Podatke koje dobijate čitate kroz vitalne metrike koje ste postavili.

Primer toga bi bio da ste podesili alarm kada mašina dostigne određene radne kapacitete koje smatrate kritičnim. Nadgledaćete rad mašine sa vašeg mobilnog uređaja ili laptopa. Kada mašina dođe u to stanje, dobijate obaveštenje u vidu alarma.

Tada reagujete i menjate podešavanja na mašini. Analitiku i izveštaje ćete zadržati i koristiti da utvrdite performans i pošaljete mašinu na servis. To su prednosti FleetLink sistema.

FleetLink možete koristiti na sledećim mašinama:

Što se tiče kompresora, FleetLink je kompatibilan sa malim kompresorima, srednjim kompresorima, velikim kompresorima i električnim kompresorima.

Što se tiče generatora, FleetLink je kompatibilan sa mobilnim dizel generatorima, industrijskim generatorima, mobilnim dizel generatorima QES serije, mobilni dizel generatorima QAS 5, Twin Power generatorima.     

HATCON

HATCON je aplikacija koji je proizveo Epiroc za upotrebu na njihovim mašinama. Služi za kontrolu, praćenje i optimizaciju rada mašina kao i rada na gradilištu. Može da se instalira u većini mašina iz Epiroc kataloga.

HATCON radi sa osnovnim hidrauličnim čekićima i premium hidrauličnim čekićima kao i sa drum cutters nastavcima.

hatcon tehnologije epiroc

HATCON pogodnosti

HATCON se odnosi na nosive građevinske mašine. Omogućava vam da povežete nastavke ili hidraulične čekiće, drum cutters, i slične mašine.

Pritom, HATCON se lako instalira. Sve što je potrebno da instalirate HATCON jeste da ubacite HATCON uređaj u nastavak građevinske mašine.

Nakon toga, povezaćete uređaj sa vašim Epiroc nalogom i biće vam dostupne sve pogodnosti aplikacije. Imaćete pun uvid u rad i performans vaših nastavaka.

HATCON upotreba

HATCON se upotrebljava na gradilištima kao i u drugim industrijskim aplikacijama. Namenjen je inženjerima, kao i drugim radnicima koji upravljaju mašinama na gradilištu.

Dodatna pogodnost ove aplikacije jeste da se može koristiti za specifične mašine, kao i za više mašina odjednom. Kada koristite HATCON, možete da menjate i optimizujete rad nastavaka, kao i da pratite njihove vitalne funkcije.

Sve to možete da radite samo sa jednog uređaja, najčešće računara ili pametnog telefona. Time je lakše da optimizujete rad celokupnog gradilišta.

HATCON primena

HATCON možete koristiti na sledeći način. Instalirajte ga u nekoliko nastavaka građevinskih mašina. Pokrenite ga na gradilištu. Podesite osnovne parametre rada.

Pratite kako teku radovi. Vidite da li su optimalne metrike zadovoljene. Ukoliko nisu, možete videti koje mašine ne ispunjavaju zadati performans i zašto.

Dodatno, možete napraviti dodatne režime rada za specifičnu mašinu ili grupu mašine. Prateći izveštaja rada imaćete uvid u to koje rade najbolje, a kojima treba servis.

Unapredite performans vaših mašina

Ostaje vam samo da probate ove sisteme. Oni mogu biti odličan način da unapredite rad vašeg poslovanja, kao i da vam gradjevinske mašine traje duže.

Kod nas možete servisirati građevinske mašine i rentirati građevinske mašine.

Probajte ova napredna rešenja.

POZOVITE NAS NA +381 (11) 3161 885 ILI NAM PIŠITE NA OFFICE@CP-SRB.COM.