CP SRB Pneumatic D.O.O.

Hidraulični hvatači

Hidraulični hvatači se koriste za sortiranje i utovar tereta, montiraju se na nosače od 0,7 - 100 t, dok je priključak sa adapterskom pločom prosečne veličine za radne težine od 90 - 5300 kg.

Img

MG 100

Za nosače od 0,7 - 1,2 t

Opširnije
Img

MG 200

Za nosače od 1,2 - 3 t

Opširnije
Img

MG 300

Za nosače od 2 - 5 t

Opširnije
Img

MG 400

Za nosače od 4 - 8 t

Opširnije
Img

MG 500

Za nosače od 5 - 9 t

Opširnije
Img

MG 800

Za nosače od 10 - 16 t

Opširnije
Img

MG 1000

Za nosače od 12 - 20 t

Opširnije
Img

MG 1500

Za nosače od 17 - 28 t

Opširnije
Img

MG 1800

Za nosače od 20 - 28 t

Opširnije
Img

MG 2300

Za nosače od 25 t - 38 t

Opširnije
Img

MG 2700

Za nosače od 28 - 50 t

Opširnije
Img

MG 3000

Za nosače od 35 - 50 t

Opširnije
Img

MG 5000

Za nosače od 45 t - 100 t

Opširnije