MENI
Novosti iz industrije - maj '21

Maj je jedan od najvažnijih meseci za bilo koju industriju. U ovom mesecu stižu najvažniji izveštaji na kojima će temeljiti ključni indikatori performansi u industriji građevinskih mašina. Srećom, ako je verovati brojevima i trendovima, ovo će biti neverovatna godina za građevinske mašine.

U Novostima iz industrije za April, pisali smo o tehnologijama koje dolaze. Tehnologije koje će se koristiti su sada određene i u procesu testiranja. Ono što je najzanimljivije je da će ove nove tehnologije biti vezane za celokupan rad gradilišta. 

One su mnogo više vezane za to kako će se projektovati građevine, ali i kako će se građevine praviti.

Inovacije na tržištu mašina

Najveća razlika je u tome kako će se praviti građevine, pogotovo zgrade. Stručnjaci naziru velike promene koje će uslediti pod rastućim uticajem trendova kao što su održivost i zelena gradnja. Problem koji visi u vazduhu nije u konačnom izgledu samih građevina, koliko u metodologiji gradnje.

Pre svega, u bliskoj budućnosti će se insistirati na pravljenju većih infrastruktura, ali sa obnovljivim materijalima i manjim brojem zaposlenih. Dodatan problem ogleda se i usporenom dovodu materijala, te će poslovođe morati da se orijentišu prema lokalnim mogućnostima snabdevanja.

Ono što je zanimljivo jeste da projekcije ukazuju na nagli porast građevinskih projekata u narednom periodu. Očekuje se da će nakon COVID-ere uslediti ogroman porast projekata u svim oblicima građevine. Da bi odgovorili na ovaj izazov, proizvođači na svim kontinentima testiraju tehnologije koje će u narednoj deceniji izmeniti oblik gradilišta.

Modularna gradnja

Od svih predstavljenih trendova, modularna gradnja će sigurno zaživeti. Modularna gradnja dolazi sa prostom premisom. Više nećete praviti materijale i pripremati ih za dalje korišćenje na gradilištu.

Sada ćete imati gotove materijale, ili makar čitave oblike materijala koje ćete koristiti u gradnji. Na primer, imaćete gotove zidove koje ćete potom ugrađivati. Za sada nije sigurno koliko će ovo promeniti arhitekturu ili sam dizajn građevina.

Ono što je sigurno je da će ubrzati način na koji se prave građevine, i znatno smanjiti vreme radova.

Živi materijali

Sledeći trend za koji se očekuje da će zaživeti kroz narednih 10-20 godina su živi materijali. Radi se o materijalima od organske materije. Ili, da uprostimo, to su materijali koji će biti uzgajani za građevinu i biti organske prirode.

Ovi materijali će imati bazu u bakterijama ili fungima. Za sada su bakterije isplativije, iako se procenjuje da će fungalna podloga biti profitabilnija.

Ideja je da se materijali uzgajaju i da zamene tradicionalni beton, cement i metal. Za sada je ova tehnologija u eksperimentalnoj fazi. Ali ko zna, možda će nam uskoro zidovi u kućama biti gljivice i bakterije. Valjda će biti u redu dok možemo da ih okrečimo u omiljenu boju.

Novi modeli organizacije

Konačno, dolazimo do nečeg potpuno opipljivog. Takođe, to je ono što zanima svakog preduzetnika i poslovođu. Građevina i građevinske mašine će se izmenite zbog novih modela organizacije.

Niko ko se bavio građevinom u klasičnom smislu nije računao na ovakvu budućnost. Zapravo, niko, bez obzira na industriju u kojoj se nalazi, nije računao da će se svet toliko poremetiti. Potrebno je iznaći nova rešenja. Graditelji budućnosti će morati daleko detaljnije da projektuju.

Sve od kontrole proizvodnih resursa, energije, ljudskih resursa, stanja mašina, do mogućnosti naplate, moraju se znati unapred. Fleksibilnost na radu će postati san nekog prošlog vremena. Graditelji budućnosti će na osnovu podataka i projekcija raditi sve i obavljati sve zadatke na gradilištu

novosti iz industrije maj 21

Tehnologije u praksi

Srećom, čitav proces će biti znatno potpomognuti brojnim tehnologijama koje su već u praksi. Čitavu pripremu za građevinske projekte je već moguće odraditi unapred, pre nego što uopšte stupite na gradilište. Čak je i početak čitavog projekta moguće izvesti pre samog stupanja na gradilište. Dovoljno je samo da se pojavite nakon pripreme i da stavite čitav projekat u rad.

BIM & VDC

BIM znači Building Information Modeling i mahom ga koriste arhitekti. VDC znači Virtual Design and Construction, i služi za projektovanje građevina. Zajedno, ove tehnologije omogućavaju da spremite kompletne projekte u udobnosti vaše kancelarije.

Glavni razlog za prelaz na ovu tehnologiju jeste potpuni uvid u projekat. Sa ovim programima možete da konstruišete građevinu u virtuelnom prostoru. Potom, možete da iskoristite to kao simulaciju za gradnju u fizičkom prostoru.

Nakon toga, možete da projektujete sve aspekte rada od koordinacije različitih resursa do same gradnje. Time štedite novac za sam rad i povećavate efikasnost projekta.

3D printing

Da dodatno ubrzate rad možete se osloniti na 3D printing. Za razliku od drugih tehnologija, 3D printovanje nije novina. Iako je ova tehnologija u upotrebi, tek sada se razmišlja o njenoj upotrebi na gradilištima.

U skladu sa modularnom gradnjom, praviće se čitavi modeli i delovi zgrada koje ćete samo uklapati. Naravno, problem ostaje u samom kvalitetu delova koji će se praviti na ovaj način. Dodatan problem predstavljaju i dostupni materijali. Međutim, u ovoj pilot fazi, moguće je raditi sa ovom metodologijom. 

3D printovanje će sigurno naći primenu na gradilištu, na ovaj ili onaj način. Na kraju, sve ove tehnologije nemaju smisla bez konkretne konkretne aplikacije.

Roboti, exoskeleton, remote mašine

Za to je potreban čitav niz mašina. A to će od sada uključivati robot, mašine za rad na daljinu, i čak exoskeleton za ljude.

U prvom redu će se koristiti roboti. Roboti još nisu jasno definisani. U ovom smislu, robot će biti ona mašina koja će moći da automatizuje deo rada. Tako, ako ste imali hidrauličnu bušilicu koju ste morali da upravljate, cilj je da sada robot može da upravlja njome. To važi i za gotovo sve druge procese na gradilištu.

Mašine na daljine se odnose na dronove, kao i druge mašine kojim će se nadgledati ili upravljati rad sa distance. Za sada se razmatra upotreba dronova i njene aplikacije. Doduše, interoperabilnost i povezanost će dovesti do toga da će i ovo biti mogućnost u skorijoj budućnosti.

Za kraj, radnici će moći da rade više uz pomoć exoskeleta. Exoskelet je spoljni dodatak telu koji na određeni način štiti radnika. Trenutno u upotrebi je samo exoskelet za leđa i noge, koji treba da štiti ljude tokom rada.

Ukratko, ovo su veliki koraci za industriju građevinskih mašina. Naravno, treba pogledati u to da je ovo tek u probnoj fazi. Treba još dosta vremena da roboti dođu i sastave vam vašu kuću od bakterija.

novine iz industrije maj 21

Atlas Copco novine

Dok budućnost ne postane dosadna sadašnjica, okrenimo se onome što je trenutno aktuelno u industriji građevinskih mašina. Atlas Copco je izdao kvartalni izveštaj. Načelni utisak je da su se navikli na post-covid svet i označili značajne pomake sa svim otežavajućim okolnostima.

U skladu sa tim je i poslovna filozofija konstantne ekspanzije. Atlas Copco je kupio kompaniju MidAir State Compressor, jačajući njihovo prisustvo na kontinentu. Sa ovom kupovinom, ubrzaće proizvodnju nekolicine mašina iz njihovog portfolija.

Međutim, prava moć Atlas Copco konglomerata dolazi iz sposobnosti inovacije. Takve dve inovacije su Tensor IxB platforma za industrijsku tehniku, kao i G-2-7 vazdušni kompresor. I jedna i druga inovacija treba da pomognu da se poveća produktivnost i rad ubrza koristiće nove tehnologije.    

Epiroc novine

Epiroc je takođe objavio kvartalni izveštaj. Trenutni pokazatelji su odlični, sa trendom rasta. Naravno, taj rast je uzet sa zadrškom budući da je ovo još jedna COVID godina. Ipak, čak i sa svim okolnostima, može se reći da je Epiroc na dobrom putu u ovoj godini.

Glavni razlog zašto Epiroc napreduje i ovim uslovima jeste ekspanzivan odnos prema poslovanju. Epiroc ne samo što se bavi inovacijama, nego se trudi da bude na čelu tih inovacija. O tome govori i njihovo uključenje u projekat NEXGEN SIMS.

Ovaj projekat Evropske Unije nastoji da unapredi mašine koje će manje zagađivati, a kao glavni resurs će koristiti baterije. Pored toga, treba da osiguraju testiranje i optimizaciju tehnologija koje omogućavaju daljinsko korišćenje flote mašina.

Za kraj, ogroman napor se polaže u proizvodnju električnih baterija. Tako, Boltec M baterija je zvanično puštena u rad u Kanadi. Ovo rešenje treba da omogući potpuni rad sa 0% štetnih emisija.

Time, zaokružena je vizija vrlog novog svega građevinske industrije.   

Naznake budućnosti

Tokom ove godine će najveća stvar biti testiranje i optimizacija novih tehnologija. Ukoliko gledamo trendove tržišta, bilo bi nerealno da očekujemo naglu promenu. COVID trendovi će dominirati tržištem, što će se osetiti u smanjenom rastu vrednosti na tržištu.

Tako je, makar, ako gledamo samo finansijsku stranu. Međutim, ako ovo gledamo kao momenat uspostavljanja novih tehnologija, ovo će biti jedna od najboljih godina za građevinsku industriju.

Spremite se da svet koji ste poznavali poprimi potpuno novi oblik. Radujte se jer ste vi baš generacija profesionalaca koji će biti pioniri novih tehnologija. Teško je da postoji nešto što je toliko uzbudljivo.

POZOVITE NAS NA +381 (11) 3161 885 ILI NAM PIŠITE NA OFFICE@CP-SRB.COM.