CP SRB Pneumatic D.O.O.

ER-L Serija

Osovinski drum cutter-i su dizajnirani za usko kopanje rova, uklanjanje glave pilota i čišćenje oluka. Koristi se za bagere od 3 do 50 tona.

Img

ER 100L

Drum cutter za bagere od 3 - 7 tone

Opširnije
Img

ER 250L

Drum cutter za bagere od 8 - 15 tone

Opširnije
Img

ER 400L

Drum cutter za bagere od 12 - 17 tone

Opširnije
Img

ER 450L

Drum cutter za bagere od 12 - 17 tone

Opširnije
Img

ER 600L

Drum cutter za bagere od 15 - 22 tone

Opširnije
Img

ERL 700

Drum cutter za bagere od 15 - 25 tone

Opširnije
Img

ERL 1100

Drum cutter za bagere od 25 - 35 tone

Opširnije
Img

ER 1500L

Drum cutter za bagere od 20 - 40 tone

Opširnije
Img

ER 2000L

Drum cutter za bagere od 35 - 50 tone

Opširnije