TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Težina nosača klase ¹

15 t - 24 t

Težina ²

1 200 kg

Protok ulja

120 l/min - 140 l/min

Radni pritisak

150 bar - 170 bar

Maks. ulazna snaga hidraulike

40 kW

Broj udaraca ( AutoStart )

550 bpm - 720 bpm

Promer alata

120 mm

Nivo zvučne snage, garantovana ³

121 dB (A)