Uvod u održivu gradnju

Pored novih tehnologija, dodatna stvar koja će promeniti način na koji shvatamo samu građevinu je održiva gradnja. Koncept građevine koji je vladao do COVID ere je zvanično gotov. Održiva gradnja je nova normalnost.

Osnovni problemi građevine u tome kako se ona radila do sada jeste u nemogućnosti prevoženja ljudi i resursa. Pored toga, postaje sve teže okupiti ljude za gradilište. Celokupno, rad na gradilištu je dodatno usporen.

Prema tome, neophodno je uhvatiti ovaj trend i početi gradnju po novom modelu. Makar za one kompanije koje žele da se održe u novom svetu.

Izazovi građevinske industrije u COVID-eri

Transport je osnovni problem građevinske industrije u COVID-eri. Odlika sveta pre COVID-a je bila u tome što ste mogli da nabavite sve što hoćete. Ne govorimo čak ni o luksuznim materijalima. Govorimo o običnim materijalima kao što su metali, drvo, cement i tome slično.

Danas, to više nije moguće. Umesto toga, osuđeni ste da na sve načine nabavite materijale lokalno. Ili da čekate bolje prilike kada će vam biti omogućeno da materijale prevezete i dopremite ih na gradilište. To i ne bi bilo toliko strašno da vi nemate rokove po kojima treba da radite.

Kao protiv-argument, moglo bi se predložiti da možete sve organizovati unapred. Problem sa tim je da još uvek nemamo toliko precizno planiranje da znamo u gram koliko će nam materijala trebati. Zato, građevinski tehničari uvek moraju da računaju na to da će morati da poručuju još materijala.

Ukoliko se desi da za to vreme morate da dovršite rad ili da ćete probiti rokove, takav rad postaje neisplativ. To je samo u slučaju materijala. Druga strana priče je u tome da morate posebno da pazite i koga zapošljavate i kada.

U slučaju da želite da dovedete nove majstore, radnike, tehničare ili inženjere, morate da uzmete COVID mere u obzir. Recimo, ako treba da pređu granicu, morate da ih uklopite u različite sklopove COVID mera da bi došli da rade kod vas. Efikasnost je značajno smanjena i vi morate da se podredite tome da ostanete produktivni.

Da biste to uspeli, morate da savladate i primenite koncept održive gradnje.

odrziva gradnja

Koncept održive gradnje

Koncept održive gradnje se razvija poslednjih 20 godina. Mada, ukoliko bi želeli da budemo potpuno precizni, on datira još iz prošlog veka. Počeo je kao ekološka pobuna protiv hiperproizvodnje građevina.

Osnovni problem sa tom, starom vrstom građevina je u tome što su one neodržive na duže staze. Pored toga što se prave od štetnih materijala koji se tešku otklanjaju, one zagađuju životnu sredinu.

Zagađivanje životne sredine ne dolazi samo tokom rušenja i razrušavanja. Ona je i u tome kako građevina troši energiju, ali i tome šta proizvodi kao otpad. Recimo, neboder koji troši ogromne količine struje je zagađivač. Pored toga, njegov sistem za ventilaciju čini isto tako što zagađuje vazduh na lokalu.

Tokom zimske sezone, zgrada će stvarati ali i gubiti više toplote bez prave izolacije. Samim tim, pored zagađivanja, zgrada postaje i ogroman potrošač lokalnih resursa. Sa povećanim stepenom potrošnje u zgradi, stvara se pritisak na lokalne resurse. Time, dolazi do preopterećenja kapaciteta lokalne administracije što čini život neefikasnim.

Održiva gradnja treba da razreši ovaj problem tako što napada slabe tačke tradicionalne gradnje. Održiva gradnja se zasniva na tome što koristi "zelene" materijale, redukuju potrošnju u radu i proizvodnji, i traje duže.

Materijali održive gradnje

Najvažnija stvar kod održive gradnje su materijali. Materijali su ti na kojima počiva održiva gradnja. Sve ostalo se može nadoknaditi kroz kombinaciju mašina i ljudstva. Postavka je ta koja mora da bude prava da biste imali održivu gradnju.

Osnovni materijali koji se koriste u održivoj gradnji su:

  • Drvo
  • Drvne prerađevine
  • Reciklirani materijali
  • Materijali sa nižim sadržajem ugljen-monoksida
  • Pesak
  • Čelik
  • Opeka
  • Staklena vuna
  • Hibridni materijali

Iako ovo izgleda kao standardna lista materijala, postoje značajne razlike. Recimo, beton je dominantni gradivni materijal danas. S obzirom na to kako se lako pravi i koliko je dostupan, našao je mesto u svim upotrebama građevine. Problem sa njim je u tome kakvu mu izolaciju možete dodati, i čime ga možete nadograditi.

Obično, to su štetne materije kao što je azbest i slični materijali. Pored toga, beton i azbest je jako teško ako i nemoguće reciklirati. Samim tim, zadatak kasnijeg rušenja i razrušavanja postaje još teži. Ali i proces dopremanja ovih materijala postaje komplikovaniji.

Nasuprot tome, reciklirani materijali, drvo, drvna građa, i opeka su dostupni ili se mogu lako napraviti. Pored toga, na njih je lako dodati i izolaciju, ali i urediti prostor tako da štedi što više energije.

Dakle, nije samo stvar u tome koje materijale biramo, već i u tome kako su oni sklopljeni da stvaraju određeni efekat. Čak i kada se koriste u visokogradnji, ovi materijali duže zadržavaju toplotu, bolji su za izolaciju, i troše manje energije životnog prostora.

Održiva gradnja u praksi

Sada, ključna stvar kako to uključiti u regularne tokove gradnje, pogotovo na našem tržištu. Ova tehnologija i način mišljenja tek treba da se ustale i kod nas.

Međutim, nije ni daleko dan kada ćemo morati da se uhvatimo u koštac sa svim trendovima novog sveta. Roboti, autonomne mašine, i održiva gradnja će uskoro postati i naša stvarnost

POZOVITE NAS NA +381 (11) 3161 885 ILI NAM PIŠITE NA OFFICE@CP-SRB.COM.