WEDA 90 električne pumpe za vodu – prva pomoć u borbi protiv požara

Danas ćemo da podelimo sa vama jednu priču koja će vam najbolje opisati koliko su WEDA električne pumpe za vodu moćne potapajuće pumpe.

Naime, u Americi se u januaru 2016. godine desila katastrofa, zapalila se strugotina u jednom mlinu u Alabami i da nije bilo Atlas Copco električne pumpe za vodu WEDA 90, ovaj požar bi doveo do katastrofe velikih razmera.

Kada se zapali gomila drvene strugotine ona se sabija i polako raspada, požar se ne vidi odmah, jer nema plamena, a toplina koju stvara je toliko intenzivna da može da dovede do spontanog sagorevanja zbog koga je mogao da izgori ceo mlin, a zajedno sa njim i okolna šuma. Ovo je razlog zašto mlin za drva obavezno mora da ima sisteme za gašenje požara, kao i solidan rezervni plan. Kada je izbio požar u ovom mlinu u jednom od dva ogromna silosa, kompanija je imala plan A koji nažalost nije uspeo, ali nije imala plan B.

Na svu sreću Atlas Copco kompanija je pritekla u pomoć

Pomenuti mlin proizvodi palete iz biomase za upotrebu u elektranama kao obnovljivi izvor energije. Pre obrade drvena strugotina se čuva u velikom silosu. Zabrinuti da bi požar izazvao još jedno žarište u drugom silosu u blizini, upravnik objekta obratio se kompaniji United Rent Pump Solutions u Alabami. Zbog bezbednosti osoblja i opasnosti da bi mogla da izgori oprema i zalihe smeštene u objektu, bilo je neophodno brzo rešenje.

Za gašenje vatre bilo bi potrebno mnogo vode iz obližnje reke. Pošto su reka i njena okolina zaštićeni kao jedno od prirodnih dobara, hidraulična pumpa sa dizel pogonom nije bila prihvatljivo rešenje. Štetni efekti hidrauličnog curenja ili izlivanja goriva kontaminirali bi vodu, ugrozili divlje životinje, zbog čega bi kompanija pretrpela veliku kaznu.

Direktor kompanije kojoj su se obratili je odmah predložio da se koriste električne potapajuće pumpe za vodu, i obratio se kompaniji Atlas Copco koja je za ovaj posao preporučila energetski efikasan WEDA 90 model potapajuće pumpe.

Zašto je WEDA 90 električna potapajuća pumpa najbolja opcija?

WEDA 90 je bila najbolja opcija, jer je u pitanju bila bezbednost životne sredine, zbog protoka koji može da pruži, a u razmatranje je uzeta i visina iudaljenost reke. WEDA 90 je dizajnirana tako da bude brza, laka, pouzdana i efikasna, što je bila savršena kombinacija u ovoj kritičnoj situaciji.

Ove električne pumpe za vodu su još karakteristične po tome što imaju ugrađen starter, opciju za podešavanje nivoa, kao i zaštitu motora. Jednostavne su za upotrebu, sa odličnim performansama, veoma su trajne i pouzdane. Spolja ima termo zaštitu tako da može da se koristi u bilo kojim uslovima. Potapajuća pumpa WEDA 90 je najbolji izbor za odvođenje i dovođenje vode u građevinskim područjima, rudnicima, brodogradilištu i bilo kojim industrijskim lokacijama, takođe je koriste vatrogasne brigade i komunalna preduzeća.

Obzirom na to da je Atlas Copco kompanija poznata po svojoj efikasnosti, električna pumpa za vodu je isporučena isti dan i u roku od jednog sata je puštena u rad. Potapajuća pumpa je priključena na stabilan izvor električne energije koji je bio u blizini, a pumpa je počela da dovoditi vodu iz reke u rezervoar za skladištenje u dnu silosa. Pumpa za vodu sa dizel pogonom je korišćena za kontrolu protoka iz rezervoara i crpljenje vode u razvodnik koji je gornji stub podelio u tri odvojene linije za ravnomerno raspršivanje vode.

WEDA pumpa je radila 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji tokom tri meseca, menjajući više od 2.000 litara vode u minuti. Jednom natopljena, oštećena drvena strugotina je polse toga mogala bezbedno da se  izvaditi i odložiti. Novi sistem je funkcionisao tako dobro da ga je postrojenje za biomasu kupilo za trajno suzbijanje požara.

Za više informacija pogledajte sledeći link, ili nas kontaktirajte putem kontakt strane.