Unapređenje gradilišta uz pomoć Atlas Copco kompresora

Građevinski kompresori su mašine koje znatno unapređuju i poboljšavaju rad na raščišćavanju gradilišta. Takođe, primenu su našli i u drugim industrijama i radovima i postale su neizostavne građevinske mašine svakog gradilišta.

Iako postoji gomila brošura i članaka o tome kakve kompresore možete da kupite, malo materijala objašnjava kako kompresori rade. Pritom, izdvajaju se vrhunski modeli kao što su Atlas Copco kompresori koji su zaslužni za višedecenijsko povećanje prodaje građevinskih mašina.

Oni predstavljaju ključni faktor koji određuje uspeh građevinskih radova.

Građevinske mašine - istorijski koncept upotrebe kompresora

Od početka čovekove upotrebe alata, čovek je nastojao da koristi snagu vazduha za svoje potrebe. Prekretnica je došla u bronzanom i kamenom dobu kada su ljudi počeli da koriste mehove da bi pojačali vatru i omogućili veću toplotu za obradu drveta i metala, što je trajalo narednih nekoliko hiljada godina, sve do pojave čoveka koji se zove Džon Smiton. On je 1776. izmislio vodeni točak koji pokreće cilindar ili ono što ćemo kasnije zvati klip. Njegov pronalazak je upotrebio Džordž Medhrst koji je 1799. napravio prvi prenosni vazdušni kompresor.

Ipak, kompresori su sporo napredovali. Najznačajnije promene na ovom alatu desile su se u poslednjih 50 godina, kada se dešavaju sve velike tehnološke inovacije u pravljenju, radu, i funkcionisanju kompresora.

Doduše, osnovni koncept rada kompresora se nije promenio

Građevinski kompresori - osnova rada

Osnova kompresora je u tome da koristi kompresovan vazduh da proizvede energiju koja će se posle koristiti za pokretanje mašina. Drugim rečima, kompresor koristi atmosferski vazduh se skuplja i stavlja pod pritiskom, stvara potencijalnu energiju koja se drži u spremniku dok nije vreme za upotrebu.

Onda, kada treba da se koristi, potencijalna energija se ispušta, pretvara se u kinetičku, i vi možete da je koristite da pokrenete bušilicu. Najbliži primer ovoga je ispuštanje vazduha iz balona.

Današnji kompresori rade po principu vazdušnog premeštanja. Da bi kompresija vazduha bila moguća, unutrašnje komponente kompresora moraju da se pomeraju da mehanički nateraju vazduh da uđe u prostor gde će biti kompresovan i čuvan za upotrebu.

Postoji dva osnovna načina za premeštanje vazduha. To su pozitivno i dinamičko premeštanje.

Pozitivno premeštanje je metoda koju koristi najveći broj kompresora. Vazduh se uvlači u deo koji se otvara i zatvara. Unutrašnji delovi smanjuju veličinu i opseg komore te se vazduh kompresuje. Kada se ciklus završi, vazduh se premešta kroz komoru u spremnik gde čeka da bude iskorišćen.

Dinamičko premeštanje je metoda gde se koriste rotirajuća sečiva da uvuče vazduh u komoru. Energija se stvara tako što se od rotacije sečiva stvara vazdušni pritisak. Ova metoda se najčešće koristi kod turbokompresora, budući da je moguće stvoriti velike količine kompresovanog vazduha brzo.

Međutim, sama mehanika ili ostatak principa po kome kompresor radi je malo složeniji.

kompresor prodaja kompresora atlas copco

Mehanika kompresora

Bez obzira na tip vazdušnog kompresora, svi mobilni kompresori se sastoje iz motora na struju, pumpe sa unutarnjim mehanizmom za kompresovanje vazduha, ventila za uvlačenje i ispuštanje vazduha, i najčešće spremnika za skladištenje vazduha.

Mehanički princip rada kompresora je takav da unutrašnje komponente smanjuju količine vazduha stvarajući vakuum. Vakuum stvara pritisak koji gura vazduh u spremnik. Kada se dostigne maksimalni pritisak unutar spremnika, ciklus punjenja je gotov, kompresor se gasi dok pritisak ne opadne do propisanog nivoa.

Pozitivno premeštanje vazduha se najčešće vrši na nekoliko načina, služeći se klipovima, zavrtnjima i namotajima.

Kompresori na klip rade slično motorima u automobilima. Kada se klip pomeri u cilindru, gura vazduh u komoru za kompresiju, smanjujući količinu vazduha. Tako, povećava se vazdušni pritisak, gura klip i pomera kompresovani vazduh u spremnik.

Kompresori na zavrtnje rade tako što se vazdušni pritisak stvara pritiskanjem vazduha između dva postavljena zavrtnja. Ovaj tip kompresora koristi se za situacije gde je potrebno proizvesti ogromnu snagu na produžene vremenske periode. Takođe, njihov dizajn im omogućava da rade tiše i zahtevaju manje održavanja.

Kompresori na namotaje su poznati kao visoko efikasni, tihi, i uređaji koji rade bez ulja. Slično kompresorima na zavrtnje, kompresori na namotaje rade tako što postoje dva metalna dela koji rade zajedno da stvore vakuum, ali se ne dodiruju. Metalni delovi su spiralnog oblika, i jedan je statičan, dok se drugi kreće oko njega kružno i bez rotacije samog metalnog dela.

Pored toga, kompresori se moraju i redovno održavati lubrikacijom.

Lubrikacija kompresora

Kompresor je samo mašina, i kao svaka druga mašina mora da se podmazuje. Doduše, kompresori mogu biti lubricirani ili podmazani, kao i nepodmazani.

Najčešće se lubrikacija vrši na kompresorima koji rade na klip. Lubrikacija se koristi da bi se smanjilo oštećenje i trenje pokretnih delova.

Takođe, postoje i kompresori koji ne koriste lubrikaciju. Nazivaju se još i nepodmazani kompresori. Sastavljeni su od delova koji su premazani hemijskim sredstvima koji su zamena za konvencionalno ulje. Problem je što se ovi kompresori brže zagrevaju, i ne mogu da se koriste za napornije zadatke.

Nakon toga dolazi ono što je većini korisnika kompresora presudno, a to je jačina ili snaga kompresora.

Snaga Atlas Copco kompresora

Kada kupujete kompresor, prva stvar na koju morate da obratite pažnju jeste njegova snaga. Snaga će direktno odrediti to kako se kompresor upotrebljava, gde se upotrebljava i koja mu je svrha. Dve osnovne metrike kojom se određuje snaga kompresora jesu protočnost vazduha i PSI.

PSI se odnosi na pritisak. Pritisak je količina sile koja se vrši na određenu površinu. Ali, za kompresovane gasove i tečnosti, sila se meri po formuli sile-u-funtama po kvadratnom inču (pounds-force per square inch) ili PSI. Što je veći PSI to je moguće postići veći vazdušni pritisak u kompresoru.

Protočnost vazduha je mera kojom se određuje mogućnost vazduha da se kreće u kompresovanom cilindru. Za vazdušne kompresore protočnost vazduha se meri kubnim stopama po minutu.

U principu, ove metrike su bitne jer određuju mogućnosti kompresora i alata sa kojima ih koristite. Što je veći PSI i protočnost vazduha to ćete veću silu moći da generišete, a samim tim i više da postignete u radu.

Naravno, sve zavisi od toga gde ćete ih koristiti, pa u skladu sa tim je potrebno i da birate šta sve kompresor može da vam pruži.

Prodaja građevinskih mašina

Prodaja građevinskih mašina raste i opada prema potrebama i pogodnostima koje građevinske mašine mogu da ponude na tržištu. Altas Copco kompresori ostaju najčešće prodavani građevinski kompresori upravo iz tog razloga.

U našoj ponudi mobilnih vazdušnih kompresora možete naći male dizel kompresore, kompresore srednje veličine, velike kompresore, i električne mobilne kompresore.

Rentirajte mašine ili ih kupite. Saznajte sve informacije na 011/3161-885 ili nas kontaktirajte putem kontakt forme.

Kada znate kako mašina radi znate i sve njene mogućnosti. Iskoristite ih u potpunosti.