MENI
Pronađite odgovarajuću pumpu za vaše projekte

CP SRB Pneumatic zna da nema bržeg i lakšeg načina za postizanje rezultata u bilo kom projektu od korišćenja adekvatnih alata. Isto važi i za projekte svih vrsta, bez obzira na to da li su jednostavni ili složeni. Iako je moguće da za neke jednostavne popravke nećete trebati puno tehničkog znanja ili visoko specijalizovane opreme, složen projekat poput drenaže sa građevinskog terena definitivno zahteva visok nivo stručnosti i pravilne opreme.

Kako biste utvrdili koju opremu koristiti za projekat drenaže, prvi korak je postavljanje određenih pitanja.

Prvo i najvažnije pitanje je: "Kakav rezultat želim postići?". Ovo je idealno mesto za početak svakog projekta. U slučaju drenaže, ovo će vam pomoći da razumete gde treba da počnete kada je u pitanju oprema.

Koju vrstu tečnosti ćete pumpati?

Gde se nalazi pumpa i da li je teren pristupačan?

Da li imate energetsku infrastrukturu na raspolaganju?

Tipične primene drenažnih sistema uključuju: uklanjanje podzemnih voda, drenažu kopova, odvodnjavanje otovorene površine, presretanje toka vode, drenažu terena i stepenica, odvodnjavanje otvorenih jama, sakupljanje atmosferske vode i kontrolu poplava.

Da li postoji neka visinska razlika sa kojom ćete se suočiti?

Koliko daleko će se tečnost pumpati?

Da li će biti izazov nabaviti adekvatnu opremu na nepristupačnim mestima?

Da li postoji određeni pritisak ili protok koji se želi postići u sistemu?

Postoji mnogo različitih vrsta pumpi, neke su prilagođene specifičnim uslovima korišćenja, dok su druge dizajnirane za različite namene. Bez obzira na izbor, najvažnije je da imate jasnu sliku o zahtevima terena i vrste tečnosti na terenu.

Koju vrstu tečnosti želite da prenosite pomoću pumpe?

Da biste bili sigurni da pumpa ima dovoljno snage, važno je znati gustinu tečnosti.

Često se na gradilištima susrećemo sa različitim vrstama tečnosti. Mulj, građevinski materijali i drugi materijali koji se ne rastvaraju, koji mogu biti čestice ili čvrste materije veličine do 10cm, moraju biti pumpani zajedno sa tečnostima.

Takođe je važno znati pH nivo tečnosti. Raspon pH vrednosti varira od 0 do 14, pri čemu je 7 neutralno. pH vrednost manja od 7 ukazuje na kiselost, dok vrednost veća od 7 ukazuje na baznost. Što se više afiniteta tečnosti odstupa od neutralne vrednosti 7, tim više će imati hemijski uticaj na unutrašnje komponente pumpe. Stoga, ključ je izabrati pumpu sačinjenu od odgovarajućeg materijala za unutrašnje delove pumpe kako biste se efikasno borili protiv ovog izazova i osigurali ne dođe do kvara.

U suštini, bitno je da se uverite da je pumpa koju odaberete dizajnirana da prenosi vrste tečnosti sa kojima se susrećete.

Kako izabrati pumpu?

Da bismo vam pomogli da nabavite pumpu na mestu gde vam je najpotrebnija, važno je imati u vidu nekoliko faktora. Većina pumpi je montirana na prikolicama ili klizačima, što olakšava transport, ali može zauzeti dodatan prostor na gradilištu. Takođe, električna pumpa neće biti odgovarajuća ukoliko u blizini nema izvora napajanja.

Kada je u pitanju pumpanje uzbrdo, treba uzeti u obzir statičku visinu pražnjenja, koja je ključni faktor. Visina izvora tečnosti koju pumpate do destinacije utiče na odabir odgovarajuće pumpe. Postoje formule koje možete koristiti kako biste odredili koja pumpa vam je potrebna, uključujući nadmorsku visinu, potrebno podizanje i udaljenost koju tečnost treba da pređe. Važno je napomenuti da svakih deset stopa podizanja uzbrdo rezultira gubitkom od 4 PSI (pounds per square inch), što znači da treba pažljivo uzeti u obzir pritisak pumpe prilikom odabira.

U ovom slučaju, korisna je kriva performansi pumpe koja vam može pružiti jasnoću prilikom izbora odgovarajuće pumpe za vaše potrebe.

Šta je kriva performansi?

Svaka pumpa dolazi sa svojim grafikonom krive performansi, koji vam daje informacije o tome koliko tečnosti pumpa može premestiti u određenom vremenskom periodu pri određenom pritisku. Zapremina tokom vremena se meri u litrima u sekundi, kubnim metrima na sat ili galonima u minuti, a grafikon vam pokazuje koji je protok pumpe pri određenom izlaznom pritisku. To se naziva radnom tačkom pumpe.

Radna tačka pumpe će varirati u zavisnosti od faktora kao što su udaljenost prenosa tečnosti, visinska razlika koju treba prevazići i željeni protok. Zašto je ovo važno? Verovatno je da je upotreba pumpe pod vremenskim ograničenjem, što znači da imate određeno vreme da prenesete tečnost sa tačke A na tačku B. Ako vam pumpa ne obezbedi potreban protok za prenos tečnosti u pravom trenutku i na pravom mestu, vaš posao neće biti obavljen onako kako treba,a to svakako nije dobro.

Evo nekih primera krivih performansi za PAC F66 i PAS 200HF pumpe.

Jedan od najvrednijih saveta koje možemo da vam damo, s obzirom na sve što smo prethodno naveli, jeste da potražite stručnu pomoć pri izboru pumpe za odvodnjavanje. U tom pogledu, Atlas Copco se izdvaja kao lider u industriji, sa timom stručnjaka za pumpe za odvodnjavanje i velikim brojem primena.

Verujemo da sada imate mnogo jasniju predstavu o pitanjima koja treba da postavite sebi u procesu odabira. Za sve potrebne odgovore, stručnjaci za opremu za pumpe iz CP SRB PNEUMATIC d.o.o. su vam na raspolaganju.

Sada je pravo vreme da se okrenete profesionalcima koji vam mogu pružiti najbolju podršku!

Izvor: www.atlascopco.com

POZOVITE NAS NA +381 (11) 3161 885 ILI NAM PIŠITE NA OFFICE@CP-SRB.COM.