MENI
Održavanje vazdušnog kompresora

Održavanje vijčanog vazdušnog kompresora je od izuzetne važnosti kako bi se osigurala njegova dugotrajnost i efikasnost. Alati koje pogone vazdušni kompresori zahtevaju veliku snagu i stoga je redovno održavanje ključno da bi se obezbedile optimalne radne performanse.

CP SRB Pneumatic d.o.o.je tu da vam pomogne oko vaših potreba za održavanjem vazdušnog kompresora sa jednostavnom listom za proveru.

Kontrolna lista za održavanje vazdušnog kompresora

1. Pročitajte uputstvo za upotrebu

Važno je da pročitate uputstvo za upotrebu i da ga proučite pre nego što preduzmete bilo kakve dalje korake jer se neki od najčešćih problema sa vazdušnim kompresorom lako rešavaju uz pomoć uputstva za upotrebu. Ne pokušavajte da popravite bilo šta na kompresoru bez prethodnog čitanja uputstva, jer nepoštovanje ovog koraka može da vas dovede u nezgodnu situaciju, pogotovo ako ste kompresor kupili relativno nedavno, jer bi nepravilno podešavanje moglo učiniti garanciju nevažećom.

2. Redovne provere

Smatra se najboljom praksom da redovno vodite računa o rasporedu periodičnih pregleda kompresora kako biste bili sigurni da su sve njegove komponente u dobrom stanju.

3. Zategnite sve pričvršćivače

Mašina vibrira dok se koristi, što dovodi do toga da se matice i vijci olabave tokom određenog perioda. Labavi pričvršćivači su nešto što bi otežalo vazdušnom kompresoru nesmetano funkcionisanje. Najbolje je da ručno proverite matice i zavrtnje i zategnite ih pomoću ključa.

4. Očistite usisne ventile

Vazdušni kompresori koji rade punim kapacitetom zahtevaju čiste usisne ventile i kompresor koji je u neprekidnoj upotrebi nedeljama, usisava u ove ventile čestice prašine i druge elemente vezane za vazduh. Redovnim čišćenjem usisnih ventila izbegavate probleme uzrokovane začepljenjem koji rezultiraju slabijim performansama.Bez obzira na radno okruženje, preporučljivo je čistiti usisne ventile najmanje jednom godišnje kako bi se obezbedila čistoća izlaznog vazduha.

5. Pregledajte creva

Sklop vazdušnog kompresora sastoji se od različitih komponenti od kojih su creva najranjivija. Ova creva prenose komprimovani vazduh između mašine i alata koji se koristi. Creva imaju paradoksalnu funkciju jer su jaka i zategnuta, a opet labava i fleksibilna. Redovno proveravajte u kakvom su stanju kako biste uočili bilo kakvo habanje i da biste održali konstantan protok vazduha.

6. Ispraznite rezervoar prijemnika vazduha

Vlaga komprimovanog vazduha je neizbežan nusproizvod koji se akumulira u rezervoaru za vazduh u obliku kondenzata. Rezervoar za vlagu unutar vazdušnog kompresora je dizajniran da usisava vodu iz izlaznog vazduha. Ispraznite rezervoare prijemnika vazduha pravilno i s vremena na vreme kako biste obezbedili optimalne performanse i izbegli bilo kakvo oštećenje.

7. Zamenite filtere za vazduh

Filter za vazduh u kompresoru zadržava razne čestice tokom upotrebe. Iako su dizajnirani da imaju veliko opterećenje česticama, održavanje filtera čistim znači da se performanse kompresora vazduha ne menjaju tokom određenog vremenskog perioda. Dobra je praksa da ih redovno proveravate i menjate svake godine.

8. Zamenite ulje

Vazdušne kompresore treba pažljivo održavati i periodično im raditi zamenu ulja. Čisto ulje u kompresoru obezbeđuje neometano i efikasno funkcionisanje i maksimalne performanse.

9. Promenite elemente separatora

Kompresori raspršuju ulje unutar mašine u tandemu sa vazduhom. Međutim, pre konačne isporuke, ulje se izvlači iz vazduha pomoću separatora ulja. Tokom kontinuirane upotrebe, vazduh može biti kontaminiran uljem ako separator ulja ne radi kako treba. Redovno proveravajte i po potrebi menjate elemente separatora za optimalan rad vazdušnog kompresora.

Zaključak

U zavisnosti od modela vazdušnog kompresora, određene vrste održavanja mogu biti zamorne za interno osoblje i preporučuje se da ih obavljaju stručnjaci iz te oblasti. Ipak, poznavanje ovih saveta i trikova za održavanje uvek će vam dobro doći.             

Održavanje vazdušnog kompresora je ključno za dugotrajnost, performanse i bezbednost.

Pridržavanje gore navedene kontrolne liste će vam pomoći da osigurate da vaš vijčani vazdušni kompresor radi u optimalnom stanju.

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja ili nedoumice oko održavanja vijčanog vazdušnog kompresora, obratite se CP SRB Pneumatic servisu kako biste dobili odgovarajuće savete i smernice.

Vaš vazdušni kompresor će vam biti zahvalan na pravilnoj nezi i održavanju!

POZOVITE NAS NA +381 (11) 3161 885 ILI NAM PIŠITE NA OFFICE@CP-SRB.COM.