Kako i kada se radi redovan servis gradjevinskih mašina

Prodaja gradjevinskih mašina mora da uključuje edukaciju kupaca na sledećem nivou. Morate ih uputite kako i kada se radi redovan servis građevinskih mašina. Pravilno održavanje mašina, kao i mogućnost njihovog održavanja smanjuje troškove kupovine, produžuje radni vek gradjevinske masine i gradjevinske opreme, i povećava profit samog preduzetnika.

Više od svega to je stvar poslovne filozofije samog preduzetnika. Da li želite da verujete u to da će mašine trajati večno i raditi besprekorno samo zato što su donele profit? Ili, želite da ih održavate, uložite još malo u servis, i imate mašine koje će doneti dvostruko veći profit na duže staze? 

Sve je stvar rutine

U većoj ili manjoj meri, o ovome se pitaju svi preduzetnici. Osnovna stvar svakog posla nije samo povećanje profita, već održavanje postojećeg pozitivnog stanja. To je stvar razumevanja šta je rutina poslovanja uopšte.

Kada govorimo o održavanju i servisiranju građevinskih mašina, rutina je ključna reč. Servis ovih mašina izvodi se iz dva dela. Prvo je redovna promena prema onome šta je naložio proizvođač. Drugo, možda i bitnije, jeste set mera koje ćete vi preduzeti da zaštite vaše mašine.

Prva stvar u servisiranju jeste upravo organizovanje ovakve rutine. Praktikovanjem iste, vi osiguravate mogućnost da vaše mašine imaju dug radni vek.

Ovo važi čak i kada koriste gradjevinske masine i gradjevinsku opremu brendova kao što su Atlas Copco, Epiroc, i Husqvarna. U industriji gde je svaka mašina presudna za uspeh posla, ovo je vrednost koja se ne sme zanemariti.

Redovne provere prema nalogu proizvođača

Zato, najbolje je kupovati mašine pouzdanih proizvođača kao što su Atlas Copco, Epiroc i Husqvarna. Stvar je u tome da vi uvek možete da kupite i polovnu mašinu. Ali, stvar je u tome da to nije uvek ono što je pametno.

Stavimo to u jednu finansijsku jednačinu. Kupovinom polovne mašine, ili mašine koja nije brendirana, vi štedite novac u prvom mahu. Ali, takva prodaja gradjevinskh masina nužno ne uključuje sve one prednosti koje dolaze sa kupovinom brendiranog proizvoda.

Ukoliko ste iskusni u polju, to možda neće biti preveliki problem. Ipak, za većinu preduzetnika to jeste. Tada, servisiranje mašina postaje još kompleksnije, jer tu treba uračunati i transport i ruke majstora. Tom, kratkoročnom kupovinom napravili ste dugove na duge staze.

Ovako, kupovinom brendiranog proizvoda sa garancijom i jasnim uputama za održavanje sigurnije ćete obezbediti vašu investiciju. Sigurno, to će biti skuplje, ali će vam smanjite opšte troškove na duge staze. 

Redovno čišćenje mašina

Čišćenje je izrazito bitno. Ono može izgledati nebitno sa svim onim tehničkim stvarima kojim se bavimo kada servisiramo mašineriju.

Međutim, čišćenje je deo održavanja budući da je ono osnovni način da se mašina proveri, i da se utvrdi da li postoji neki vidljiv kvar na mašini. To nije samo proces toga da vi operete neku drobilicu ili kompaktor.

Naprotiv, već to je mogućnost da se mašine provere, kvarovi utvrde i sankcionišu na licu mesta. Kada to praktikujete, šansa da otkrijete kvar na samom početku se povećava, a time će i cena servisiranja biti manja.

Dakle, to treba uvek napomenuti i zapamtiti. Redovno servisiranje mašina nije u tome koje ćete tehničke popravke napraviti na vašim mašinama. To je proces i sistem načina održavanja mašina redovnim proverama njihovog kapaciteta.

Ovo mora da zna, ali pre svega, i da praktikuje svaki radnik.

Obrazovanje radnika o upotrebi mašina

Najbolji način da radite na prevenciji oštećenja mašina kao i njihovom održavanju jeste da obezbedite pravilnu edukaciju zaposlenih. Ukoliko imate nestručne ljude koji rade na mašinama, logično je da će mašine brže propadati i da će slabije raditi.

Dakle, radnici ne moraju svi da znaju da poprave mašinu, što je često i nemoguće. Ali, da imaju svest o tome kako se prema mašini treba ophoditi da bi ona što duže radila i trajala. Pored toga, moraju i da nauče koje su redovne rutine održavanje u vašoj firmi ili na vašem gradilištu.

Prema tome, životni vek mašina ne zavisi samo od proizvođača. Naprotiv, stvar je u tome koliko su ljudi koji rade za vas dobro poznaju kako se mašine upotrebljavaju. Zato, nemojte da odustajete od edukacije. Sprovedite je u delo. 

Napravite svoj plan rada

Atlas Copco, Epiroc, i Husqvarna su sam vrhunac kada tema razgovara postane prodaja gradjevinskih masina. Doduše sve gradjevinske masine i gradjevinska oprema ostvaruju pun potencijal jedino kada ih pravilno koristite.

Prevencija štete je najbrži način za povećanje profita. Ovo je jedno od osnovnih pravila gradilišta, kojeg biste i vi trebalo da se pridržavate ukoliko želite da idete putem uspeha.