Da li je LED rasveta pravo rešenje za vaše gradilište

LED ili halogena rasveta? Tipično pitanje koje postavljamo sebi kada nam treba svetlosni toranj. Možda zvuči kao jednostavna odluka, ali nakon što se odlučite da pogledate LED osvetljenje, morate imati na umu nekoliko faktora pre kupovine.

Evo pet ključnih razloga na koje biste trebali da se usredsredite kada se odlučiujete da kupite ili iznajmite LED tornjeve:

Da li je LED rasveta dovoljno snažna?


Činjenica da LED sijalice ne sadrže filamente zapravo ih čine otpornijima na vibracije i udare od tradicionalnih halogenih sijalica. Ovo je presudno za građevinsku i rudarsku industriju, koja prirodno zahteva da oprema koja se koristi mora da bude dovoljno izdržljiva da preživi teške radne uslove. Pored sijalica i sam nosač takođe mora biti težak i izdržljiv. Potražite LED osvetljenje koje se nalazi na nosaču koji je otpornom na udarce i koji ima zaštitu od prodiranja prljavštine i drugih čestica. Transport je još jedan faktor koji treba uzeti u obzir, jer tada najčešće dolazi do lomova, pa vodite računa o tome da LED rasveta bude predviđena za jednostavan i siguran transport.

Da li je LED rasveta napredna tehnologija?


Poslednjih godina došlo je do značajnih poboljšanja kada je LED osvetljenje u pitanju, sada ove lampe mogu da proizvedu izuzetno jaku svetlost. Dobro dizajnirana LED rasveta je ona kod koje je posebna pažnja posvećena sočivima i optikom koju sadrže. LED sijalice imaju veliki uticaj na kvalitet i distribuciju svetlosti, pa su sada dostupni i modeli koji smanjuju odsjaj koji može izazvati distrakciju i naprezanje očiju. Osnovni razlog postavljanja svetlosnih kula je dobra vidljivost koja može poboljšati produktivnost i sigurnost tokom noći ili kada je tmurno vreme.

Da li je LED rasveta skuplja?


Istorijski gledano, jedna od prepreka usvajanja LED tehnologije bila je relativno visoka cena u poređenju sa konvencionalnim izvorima svetlosti. Razlog za to je kompleksnost razvoja i proizvodnje LED sijalica. Međutim, kako je rasla popularnost LED tehnologije tako se došlo do zaključka da je LED osvetljenje smanjilo neke druge troškove, čak do 50%, i da se na kraju ipak više isplati. Na velikim lokacijama sa više svetlosnih tornjeva teško je zanemariti dugoročnu uštedu. Takođe, duži vek LED sijalica smanjuje troškove zamena i održavanja. Ključno je da posmatrate širu sliku.

Koje su najznačajnije karakteristike LED svetlosnih tornjeva?


Kvalitetan svetlosni toranj trebao bi da bude u stanju da osvetli površinu od 5.000 m² sa prosečnim osvetljenjem od 20 luksa, koristeći četiri lampe od po 350 V. Ako uporedimo sa najboljom halogenom svetlosnom kulom, koja se sastoji od četiri lampe od po 1.000 V, videćemo da ona osvetli svega 4.000 m². Što se tiče potrošnje energije, halogeni tornjevi na primer zahtevaju 6.000 V napajanja, dok će LED-u možda trebati samo 2.700 V neto snage, što rezultira dramatičnim smanjenjem potrošnje goriva. Sa najnovijim napretkom LED-a, moguće je postići potrošnju goriva od oko 0,5 litara na sat. Područje pokrivenosti svetlošću, prosečni luks i potrebe za motorom tri su najvažnije specifikacije na koje treba obratiti pažnju prilikom izbora svetlosnog tornja.

Drugi ključni faktor koji treba uzeti u obzir prilikom procene svetlosne kule je njen indeks obojavanja (CRI). LED sijalice imaju visoku CRI ocenu, a neke LED kule na tržištu pružaju CRI od > 85 (do 100) koja je bliska prirodnim izvorima svetlosti. Ovo garantuje ispravan ton svetlosti koji će poboljšava komfor i sigurnost u radu.

Koji je životni vek LED svetlosnih tornjeva?


Produženi životni vek LED sijalica, u poređenju sa konvencionalnim izvorima svetlosti, jedna je od njihovih najvećih prednosti. Očekivani vek trajanja LED sijalica pod teškim uslovima rada prelazi 30.000 sati, što odgovara otprilike 10 godina. Poređenja radi, halogena sijalica ima maksimalan životni vek od 6.000 sati, što se dodatno smanjuje pri teškim radnim uslovima.

Teški uslovi koje će imati svetlosne kule u građevinskoj i rudarskoj industriji čine životni vek ključnim problemom. Jedna od manje poznatih prednosti LED rasvete je ta što je ona manje osetljiva na temperaturne promene od većine njenih prethodnika. Na primer, vrući i vlažni uslovi ne utiču na rad LED sijalica na isti način kao što bi mogli da utiču na halogene. Slično tome, LED sijalice mogu da rade bez grešaka i na niskim temperaturama.

Našu ponudu LED tornjeva možete pogledati ovde.